Veel gestelde vragen:

Vraag 1: Hoe kan ik een aanvraag indienen?

Door op een aanvraagbutton te klikken op de homepage van deze website en het aanvraagformulier in te vullen en te versturen. U kunt ook telefonisch contact opnemen met de coördinator: 06 30691296

Vraag 2: Wanneer kan ik aanvragen?

Als u ouder of verzorger bent van een schoolgaand kind in de leeftijd van 4 tot en met 18 jaar, dat niet mee kan doen met de leeftijdgenootjes omdat uw gezinsinkomen aantoonbaar lager ligt dan 130% van het sociaal minimum of uw in de schuldsanering zit, kan Leergeld Waddinxveen waarschijnlijk iets voor uw kind betekenen. Uw gezin moet wel in Waddinxveen wonen.

Voor 2024 zijn de volgende inkomensgrenzen vastgesteld: alleenstaande ouder: 1585,53 euro, voor gehuwde of samenwonende ouders: 2265,04 euro. Dat zijn bedragen zonder vakantiegeld, kindertoeslag of andere (huur/zorg)toeslagen.

Vraag 3: Wat kan er aangevraagd worden?

Ouders of verzorgers kunnen bij Stichting Leergeld Waddinxveen een aanvraag indienen om hun kind(eren) te laten meedoen aan activiteiten in het onderwijs, die niet vergoed worden door de school. Onderwijs is van groot belang voor de ontwikkeling van een kind. Er kan een aanvraag ingediend worden voor bijvoorbeeld een schoolreisje of schoolkamp basisonderwijs of voor vervoer naar school. Maar er kan ook een aanvraag voor een fiets of een laptop of voor Squla gedaan worden. Voor sport- of cultuuraanvragen kunt u een beroep doen op de Regeling Bijdrage Maatschappelijke Activiteiten (RBMA) van de Gemeente Waddinxveen.

Voor het voortgezet onderwijs worden geen reizen of de ouderbijdrage vergoed. Deze bijdragen zijn (wettelijk) vrijwillig en hoeven dus niet als u daar geen geld voor heeft, betaald te worden.

Vraag 4: Wat moet ik de medewerker van Leergeld laten zien als die langskomt?

De medewerker van Leergeld Waddinxveen moet ervan overtuigd raken dat u echt het geld niet heeft om uw kind mee te laten doen. De medewerker zal u daarom vragen de financiële administratie te laten zien. Denk ook aan salarisstroken en een overzicht van eventuele schulden.

Vraag 5: Krijg ik geld van Leergeld?

Nee, in principe niet. Leergeld treft regelingen voor uw kind met de school of een leverancier. De portemonnee blijft daarbij zoveel mogelijk gesloten. Als er toch betaald moet worden, rekent Leergeld dit direct af met de winkel of school.

Vraag 6: Hoe voorkomt Leergeld dat mijn omgeving weet dat ik hulp krijg?

Leergeld begrijpt dat u wellicht niet met uw situatie te koop wilt lopen. Juist daarom komen we bij u thuis langs. We gaan zorgvuldig om met uw privacy. Daar hebben we ook goede afspraken over gemaakt met de mensen waar we mee samenwerken. Zij willen, net als wij, dat uw kind mee kan doen. Niet dat het gepest wordt omdat u bij Leergeld heeft aangeklopt. Uw kind hoeft er zelfs niets van te merken dat Leergeld een aantal dingen regelt voor u en uw kind. Die fiets, die krijgt uw kind niet van Leergeld, maar van u!

Vraag 7: Kan ik ook een laptop ipv een bureaucomputer voor mijn kind aanvragen?

Ja, de St. Leergeld Waddinxveen verstrekt sinds enige tijd ook laptops , maar geen tablets of Ipads.

Vraag 8: Kan ik ook voor mijn kind een aanvraag doen voor sport of cultuur?

Voorlopig (nog) niet via Leergeld in Waddinxveen. U kunt een aanvraag doen bij de Gemeente Waddinxveen via de Regeling Bijdrage Maatschappelijk Activiteiten (RBMA Extra vergoeding): Kinderen tot en met 17 jaar kunnen per kalenderjaar gratis lid zijn van één sportvereniging in de regio Midden-Holland of gratis één cursus volgen bij Stichting Vonk Waddinxveen of Palet Welzijn Waddinxveen.

Hieronder vindt ziet u een link naar de pagina met nadere informatie hierover. U vindt daar ook informatie over de vergoeding van schoolkosten via de Gemeente Waddinxveen:

Minimaregelingen Gemeente Waddinxveen

Vraag 9: Kan ik ook via Leergeld Waddinxveen voor mijn kind(eren) een Kledingpas of een Kindpas aanvragen?

Ja, dat kan maar niet gedurende het gehele jaar. Van 30 maart t/m 14 april 2024 kan weer de Kledingpas aangevraagd worden en in het najaar vóór de feestdagen de Kindpas Waddinxveen. Dat moet met een speciaal aanvraagformulier. 

Vraag 10: Kan ik mijn kind(eren) ook aanmelden voor het verjaardagspakket van de Stichting Jarige Job?

Ja, dat kan via deze website voor kinderen van 4 tot en met 18 jaar. Voor nieuwe gezinnen: gebruik de link hierboven.

Ook in Waddinxveen zijn er ieder jaar weer kinderen die hun verjaardag niet kunnen vieren, omdat er thuis geen geld voor is. Stichting Jarige Job helpt deze kinderen door het geven van een verjaardagsbox t.w.v. €35,-. Hierin zit alles wat nodig is voor een echte verjaardag, thuis én op school! 

In de praktijk zijn al veel kinderen die bij Leergeld Waddinxveen bekend zijn, aangemeld bij Jarige Job. U hoeft dat niet ieder jaar te doen.