Voorliggende voorzieningen

 

De Stichting Leergeld Waddinxveen is een vangnet voor kinderen/huishoudens nadat andere mogelijkheden zijn gebruikt. Mogelijkheden, die daarvoor liggen, moeten dus eerst worden gebruikt. 

Een ‘voorliggende voorziening’ wordt omschreven als: een verstrekking of tegemoetkoming voor onderwijs gerelateerde uitgaven voor leerlingen van 4 tot en met 17 jaar, die eerst moet worden aangesproken.

Daarnaast hebben wij een verwijsfunctie. Ouders kunnen verwezen worden naar individuele bijzondere bijstand, schuldhulpverlening, etc. in Waddinxveen. Voor deze verwijsfunctie is het van belang dat onze coördinator en intermediairs een zo compleet mogelijk overzicht hebben van de gezinssituatie.

Ook hebben wij een ondersteunende functie waarbij we de ouders helpen met het verkrijgen van andere (voorliggende) voorzieningen.