Waarom Leergeld Waddinxveen?

Ook kinderen uit gezinnen met een smalle beurs moeten volwaardig kunnen meedoen aan activiteiten binnen en buiten de school. Uitsluiting heeft namelijk ernstige gevolgen voor de ontwikkeling van kinderen. Je zal maar thuis moeten blijven als de klas op schoolreis gaat of dat alle klasgenoten een laptop hebben en jij als enige niet omdat je ouders het niet kunnen betalen. Dat heeft ook invloed op vriendjes en vriendinnetjes, op klasgenoten en op de school. Leergeld wil dat voorkomen.

Steeds meer kinderen in Nederland, en zo ook in Waddinxveen, kunnen om financiële redenen niet meedoen aan activiteiten die voor hun leeftijdsgenootjes heel normaal zijn. Zij staan vaak letterlijk aan de zijlijn. Leergeld wil deze kinderen mee laten doen!
De Stichting Leergeld Waddinxveen wil deze kinderen kansen bieden om te kunnen deelnemen aan schoolse en buitenschoolse activiteiten, die voor hun ontwikkeling van groot belang zijn. Leergeld biedt hen hiermee een springplank, waardoor zij opbloeien, kennis en vaardigheden ontwikkelen en meer eigenwaarde krijgen.

Wat doen wij?

Op initiatief van de directeuren van de Waddinxveense scholen is in 2016 de Stichting Leergeld Waddinxveen opgericht. De Stichting is aangesloten bij de Landelijke Vereniging van plaatselijke Leergeldstichtingen.

In Nederland zijn er inmiddels al 111 stichtingen actief.

Kinderen mogen geen nadelen ondervinden van de financiële situatie van hun ouders.

Dit doen we door voorlichting te geven over beschikbare (financiële) middelen of door bemiddeling tussen ouders en hulpverlenende instanties. Maar ook door aanvullende financiële of materiële hulp te geven in de vorm van een Kindpas of Kledingpas of hulp in natura, bijvoorbeeld een fiets of computer/laptop in bruikleen.

Op deze website kunt u hiervoor een aanvraag doen: klik op 'een aanvraagbutton' .

De Stichting wil maatwerk leveren. We zijn soms ook een brug naar soms onbekende mogelijkheden voor hulp.

 

Welke hulp?

Kinderen van basisonderwijs en voortgezet onderwijs kunnen een beroep doen op de Stichting Leergeld Waddinxveen.

Wat kan aangevraagd worden?

Men kan daarbij denken aan een bijdrage voor:

  • Deelname voor leerlingen basisonderwijs aan een schoolreis, schoolkamp of activiteiten na overleg met de school.
  • Fiets (vanaf 8 jaar),
  • Laptop voor school- en thuisgebruik,
  • Een grafische rekenmachine (VO),
  • Het gebruik van Squla (basisschool),
  • Eigen bijdrage bij toetsen of testen.

Kledingpassen en Kindpassen

Ook geeft Leergeld Waddinxveen sinds 2019 in samenwerking met de Gemeente Waddinxveen Kindpassen, Schoolspullenpassen en Kledingpassen uit.

Vanaf 2023 stopt Leergeld met de uitgifte van Schoolspullenpassen, maar breidt de Kledingpas uit voor alle kinderen en jongeren van 0 tot en met 18 jaar uit gezinnen met een beperkt gezinsinkomen.

Zij kunnen in aanmerking komen voor een Kledingpas met een tegoed voor de aanschaf van (sport)kleding en (sport)schoeisel.

De Kind- en Kledingpassen hebben een verschillende waarde die afhangt van de leeftijd van het kind en kunnen besteed worden bij een groot aantal landelijke en plaatselijke winkels, als Hema, Bruna, C&A, Footlocker, Primera, Sprinter, terStal, Shoeby, Bristol, e.a.

De Kindpas van 0 tot en met 18 jaar kan jaarlijks aangevraagd worden in het najaar, de Kledingpas in het voorjaar.

Sinds 2019 heeft de Leergeld Waddinxveen  ruim 2050 Kindpassen en meer dan 850 (Winter)Kleding- en Schoolspullenpassen uitgegeven.