Voor wie is de hulp bestemd?

De Stichting Leergeld Waddinxveen richt zich op schoolgaande kinderen tussen de 0 tot en met 18 jaar, die als gevolg van  beperkte financiële middelen in het gezin onvoldoende kunnen deelnemen aan schoolse en buitenschoolse activiteiten.

Hoogte van de hulp?

De toekenningen zijn altijd giften. Voor aanvragen geldt in principe een maximum van € 300,00 per jaar gedurende maximaal 2 jaar. Uiteraard kan de Stichting Leergeld Waddinxveen niet meer uitgeven dan haar kas toelaat.

Uitgangspunt bij iedere beslissing is dat mensen eerst gebruik moeten maken van het recht op een voorliggende voorziening zoals de Bijzondere Bijstand, de Minimaregelingen of Schoolkostenregelingde van de gemeente Waddinxveen of de “Tegemoetkoming studiekosten MBO”, e.d. Zie ook het tabblad “Regelingen en links”.

 

Hoe doen we dat?

Dat doen we door te werken met de zogeheten ‘leergeldformule’. Die houdt in:

  • Een aanvraag via deze website of via de school;
  • Nagaan of het gezinsinkomen onder inkomensgrens ligt. In 2024 is dat voor een alleenstaande ouder: 1.585,53 euro, voor gehuwde of samenwonende ouders:  2.265,04 euro. Dat zijn bedragen zonder vakantiegeld, kindertoeslag of andere (huur/zorg)toeslagen.
  • Samen nagaan of bestaande mogelijkheden al zijn benut, bijvoorbeeld die van gemeenten;
  • Een toekenning tot een maximaal bedrag per jaar;
  • In principe een uitkering aan de school of in natura (bijv. een computer of een fiets);
  • Eén of misschien meer nazorgcontacten;
    Deze en andere activiteiten worden uitgevoerd door de coördinator (vrijwilliger), die ook de contacten met de scholen en met het bestuur onderhoudt.

Voor een aanvraag kunt u op deze website een aanvraagformulier invullen en verzenden of contact opnemen met de coördinator (zie verder bij de contactgegevens).

 

Actuele situatie

De Stichting Leergeld Waddinxveen bestaat sinds 1 augustus 2016 en richt zich op kinderen in de leeftijd van 0 tot en met 18 jaar. Omdat er nu ook Leergeldstichtingen in de omliggende gemeenten actief zijn, vergoeden we sinds 2018 uitsluitend aanvragen voor kinderen woonachtig in de gemeente Waddinxveen.

Wij vergoeden (nog) geen kosten voor deelname aan sport of cultuur. Hiervoor kan in Waddinxveen een beroep worden gedaan op de Regeling Bijdrage Maatschappelijke Activiteiten (RBMA) van de Gemeente Waddinxveen. Zie hiervoor verder onder de knop REGELINGEN & LINKS